Hem

Linda Johansson

Fil.dr i filosofi / PhD in Philosophy


Nyheter / News


Marmeladrapporten

I november kommer min 

skönlitterära debut - en komedi om robotar!


Forskning - Research


Doktorsavhandling / Doctoral Thesis: Autonomous Systems in Society and War - Philosophical Inquiries (KTH 2013)


PublicationsPopulärvetenskapligt


Har gett ut boken "Äkta robotar" (2015), en populärvetenskaplig version av doktorsavhandlingen. Har också skrivit artiklar om framför allt robotar i exempelvis DN, Allt om vetenskap, SANS, FriVärld magasin, Militär historia. 
COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS